Pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja antaa ohjeita ja neuvoja kaikissa palotarkastuksiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Voit kysyä mm. palotarkastuksiin, lupa-asioihin, nuohouksen valvontaan, pelastussuunnitelmiin, poistumisturvallisuuteen ja muuhun onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvistä asioista.