Kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksia joidenkin yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden kanssa. Näissä yksiköissä maksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Osaan ostopalvelupäiväkodeista haetaan kuten kunnalliseenkin varhaiskasvatukseen eli osoitteessa www.espoonvarhaiskasvatus.fi Osaan yksiköistä haetaan olemalla yksikön yhteyshenkilöihin suoraan yhteydessä. Tieto hakumenettelystä ilmenee varhaiskasvatusyksiköiden omilta sivuilta.