Osapäiväryhmä päiväkodissa

Osapäiväryhmän toiminta soveltuu hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma. Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapäiväryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin. Tarkempaa tietoa osapäiväryhmän toiminnasta ja toiminta-ajasta saa suoraan päiväkodista.