Onnettomuuksien ehkäisy ja vaikutusten rajoittaminen

Yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi tarkoittaa pelastuslain 42 § mukaista työtä, jonka tavoitteena on yhteistyö eri toimijoiden kanssa tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen asiantuntija voi osallistua esimerkiksi rakennuslupaprosessiin ja paikallisiin turvallisuustyöryhmiin.