Mielenterveys- ja päihdepalvelujen liikkuva tiimi

Liikkuvan tiimin palvelut on suunnattu espoolaisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen hallintaan, jotta itsenäinen asuminen mahdollistuu. Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille espoolaisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, joilla on sairauden aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen hoito-/palvelusuunnitelma. Palvelu toteutetaan pääasiassa asiakkaan kotona. Liikkuva tiimi toimii yhdessä asiakkaan lähiverkoston kanssa ja tekee laajasti yhteistyötä.