Lystimäen lastenkoti

Lystimäki on 13-17-vuotiaille espoolaisille nuorille tarkoitettu ympärivuorokautinen lastensuojelun yksikkö. Lystimäessä työskentelee vastaava ohjaaja ja kuusi ohjaajaa. Lystimäkeen voi olla sijoitettuna avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoitus on tarkoituksenmukainen silloin kun perheessä on tilanne, jonka rauhoittamiseksi nuoren väliaikainen asuminen kodin ulkopuolella arvioidaan parhaaksi ratkaisuksi. Avohuollon sijoitus on vapaaehtoinen ja se perustuu sosiaalityöntekijän, huoltajan ja nuoren yhteiseen sopimukseen. Lystimäen arjessa pyritään säännöllisyyteen, kodinomaisuuteen ja tukemaan nuoren koulunkäyntiä ja harrastuksia. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat: kunnioittava suhtautuminen ihmisiin, lapsia ja perheitä osallistava toimintatapa sekä jatkuva toiminnan kehittäminen. Perhetyö Lystimäessä koostuu vanhempien kanssa pidettävistä sovituista tapaamisista, sekä säännöllisistä keskusteluista. Perhettä voidaan tavata sekä, perheen kotona että, Lystimäen tiloissa. Perhetapaamisissa nuori on useimmiten mukana, mutta myös pelkästään vanhempia voidaan tavata. Työskentely on yhdessä perheen kanssa suunniteltujen tavoitteiden mukaista. Lystimäessä nuoren on myös mahdollista harjoitella itsenäistä asumista tuettuna pihapiirissä sijaitsevissa asunnoissa

Yhteystiedot ja palvelut