Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaisen perhehoidon tavoitteena on tukea kehitysvammaisen henkilön kotona asumista ja perheiden jaksamista. Perhehoitaja huolehtii omassa kodissaan hoitoa tarvitsevasta henkilöstä. Hoitoa tarvitsevaa henkilöä kohdellaan perheenjäsenenä.  Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitajilla on tehtävään sopiva koulutus. 

Yhteystiedot ja palvelut