Lohkominen

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus, joka ratkaistaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Kaupungin suostumuksen (lohkomislupa) yleisenä edellytyksenä on, että rakennuspaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät, alueella käytettyä enimmäistehokkuutta ei ylitetä eikä uuden rakennuspaikan muodostaminen tuota haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaava- tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle. Jätä hakemus sähköisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa.

Toimipisteet