Lisäopetus (10. luokka)

Lisäopetuksessa nuorella on mahdollisuus selkeyttää opiskelusuunnitelmiaan, kerrata tietojaan ja korottaa päättötodistuksen arvosanoja. Lisäopetuksessa jokaiselle hakijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lisäopetukseen voi kuulua perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, perusopetuksen valinnaisia aineita, perusopetuksen tehtävän mukaisia muita aineita ja oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Yleisopetuksen lisäopetusryhmiä perustetaan hakijamäärän mukaan. Hakija ei voi valita lisäopetuskouluaan, koska perustettavien ryhmien määrä riippuu hakijoiden kokonaismäärästä eikä kaikkiin kouluihin välttämättä perusteta ryhmiä. Perusopetuksen päättövaiheessa erityisen tuen päätöksellä opiskelleille oppilaille osoitetaan lisäopetuspaikka opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen mukaan erillisestä ryhmästä tai perusopetuksen ryhmästä.

Kuva: Taru Turpeinen

Peruskoulun lisäopetuksen tavoitteet

Kymppiluokan aikana kehität

  • tietoja ja taitojasi perusopetuksen oppiaineissa
  • oppimaan oppimisen taitojasi
  • yhteistyötaitojasi
  • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojasi
  • työelämätaitojasi

Kymppiluokalla suunnittelet omia opintojasi ohjatusti. Saat mahdollisuuden korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Lisäopetuksessa opiskellaan yhteisinä aineina mm. äidinkieltä, matematiikkaa ja englantia. Voit suorittaa kymppiluokan aikana tutustumisjakson toisen asteen opintoihin joko lukiossa tai Omnian ammattiopistossa. Kaikista lisäopetusta järjestävistä kouluista pääsee tutustumaan kumpaan haluaa. Lisäksi lukuvuoden aikana on lyhyt tutustumisjakso työelämään. Kymppiluokan jälkeen voit hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Koko Espoo