Liikkumista helpottavat välineet

Vammaispalvelut voi myöntää avustusta esimerkiksi auton tai sähkömopon hankintaan. Korvausta auton hankkimiseen myönnetään ensisijaisesti vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat autoa päivittäiseen liikkumiseensa, esimerkiksi työmatkoihin. Myös autoon tehdyt välttämättömät muutostyöt korvataan. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus haetaan Traficomista. Liikkumista helpottavia välineitä voi tiedustella HUSin Apuvälinekeskuksesta.

Yhteystiedot ja palvelut