Lastenneuvolassa tuetaan alle kouluikäisen lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvolassa keskustellaan koko perheen terveystottumuksista sekä heidän esille nostamistaan asioista ja kysymyksistä. On tärkeä ottaa puheeksi myös vaikeita, perhettä kuormittavia asioita, jotta yhdessä perheen ja muiden lapsiperhepalveluiden kanssa päästään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelemaan perheen mahdollisesti tarvitsemaa apua ja tukitoimia. Neuvolassa lapselle annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Palvelu toteutetaan eri pituisina vastaanottoina neuvolassa, ryhmänä, kotikäyntinä tai etäkontaktina. Ajat varataan joko puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Voit varata verkossa ajan 1-, 1,5-, 2-, 3-, 5- ja 6-vuotiskäynnille. Muihin määräaikaistarkastuksiin aika varataan puhelinpalvelun kautta.

Yhteystiedot ja palvelut