Lasten kotihoidon tuki ja Espoo-lisä

Kotihoidon tuki on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa. Myös lapsen kotona olevista alle kouluikäisistä sisaruksista makseteaan kotihoidon tukea. Tukea haetaan Kelasta. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Espoo-lisä. Kela huolehtii tukien maksamiseen liittyvistä tehtävistä, ne rahoittaa Espoon kaupunki. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan