Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tuen tarvetta arvioidaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen ja yhteisen tarkastelun perusteella. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Joissakin tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista. Lapsen edun ja tuen tarpeen vaatiessa tukea voidaan järjestää lapsimäärältään pienemmässä pedagogisesti vahvistetussa ryhmässä. Kun lapsi tarvitsee erityispedagogista tukea kokoaikaisesti ja jatkuvasti, tuki voidaan järjestää lapsimäärältään pienemmässä erityisryhmässä.