Lapsen lyhytaikainen sijoitus

Espoossa toimii lyhytaikaiseen sijoitustarpeeseen tarkoitettuja avo- ja vastaanottoperheitä kaikenikäisille lapsille. Perheet ovat valmennettuja ja sijaitsevat pääsääntöisesti Espoon alueella. Perheet tekevät yhteistyötä lapsen vanhempien, läheisten ja viranomaisten kanssa. Kun lapsi sijoitetaan vastaanottoperheeseen, työskentelee perheiden kanssa vastaanottoperhetoiminnan ohjaajia, jotka toimivat avo- ja vastaanottoperheiden tukena ja kartoittavat sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilannetta. Sijoituksen aikana tehdään päätös lapsen palaamisesta kotiin tai lapsen tarpeita vastaavasta kodin ulkopuolisesta sijoittamisesta. Vastaanottoperhetoimintaan kuuluu myös perhe- tai laitoshoitoon sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa tapaamisten tukeminen tai valvonta. Avohuollon perheisiin voi olla sijoitettuna avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoitus on tarkoituksenmukainen silloin kun perheessä on tilanne, jonka rauhoittamiseksi lapsen väliaikainen asuminen kodin ulkopuolella arvioidaan parhaaksi ratkaisuksi. Avohuollon sijoitus on vapaaehtoinen ja se perustuu sosiaalityöntekijän, huoltajan ja lapsen yhteiseen sopimukseen.