Lapsen kiireellinen sijoitus

Lapsen kiireellistä sijoitusta voidaan tarvita, jos kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä välittömästi. Sijoitukseen voidaan päätyä myös silloin, kun lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan tai kun lapsi vaarantaa vakavasti omaa terveyttään tai kehitystään. Kiireellinen sijoitus kestää korkeintaan 30 vuorokautta, ja sitä voidaan tilanteen niin vaatiessa jatkaa toiset 30 vuorokautta.

Yhteystiedot ja palvelut