Laitoshoidon sosiaalityö

Laitoshoidon sosiaalityöntekijät vastaavat huostaanotettujen, lastensuojelulaitoksiin tai ammatillisiin perhekoteihin sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa asioista lastensuojelun asiakkaina. Tukea annetaan varsinkin sijoituksen alkaessa ja päättyessä, mutta myös sijoituksen aikana. Lapsen, hänen vanhempiensa ja sijoituspaikan edustajien kanssa laaditaan asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana. Sijoitettujen lasten perheille tarjotaan myös sosiaaliohjaajien tukea.