Kuusimäen lastenkoti

Kuusimäki sijaitsee Espoon Nupurissa, lähellä luonnon kaunista eteläisen Nuuksion järviylänköä. Kuusimäen lastenkodin kaksi 7-paikkaista osastoa Kaarna ja Käpy tarjoavat sijoitetuille vaativahoitoisille 6-12-vuotiaille lapsille turvallisen ja perheet huomioivan asuinpaikan. Asiakkaat ohjautuvat Kuusimäkeen asiakasohjauksen kautta. Kuusimäkeen saapuvalle lapselle tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa tilanne kartoitetaan ja arvioidaan yhdessä lapsen, perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tullessaan osastolle lapsi ja vanhemmat saavat kirjallisen koosteen osaston päivärutiineista ja yhteystiedoista. Lapselle tehdään myös yksilöllinen konkreettinen päivä- ja viikko-ohjelma. Kuusimäen lastenkodilla toimintaperiaatteena on koko perhettä huomioiva vakauttava ja kuntouttava toiminta sekä kulttuuri. Tavoitteena on lapsen arjen vakauttaminen, turvan luominen, korjaava vuorovaikutus ja selviytymiskeinojen opettaminen. Yhdessä lapsen perheen ja verkostojen kanssa luodaan lapsen kuntoutuksellinen polku. Arki rakenteineen ja ennakoitavuuksineen on paras "vakauttaja".