Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan sähköisesti Espoon internet-sivustoilla suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan myös joukkotiedotusvälineissä, jos laki sitä edellyttää, ja tarvittaessa muulloinkin.