Kotona hoitaminen kotihoidontuella

Lasta voidaan hoitaa kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Espoo-lisän sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Espoo-lisä on 190 € kuukaudessa, kun lapsi on alle 2-vuotias ja 150 € kuukaudessa, kun lapsi on 2-vuotias. Kotihoidontuen Espoo-lisää saa vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Espoo-lisää ei makseta, jos vanhempi sisarus on kunnallisessa tai ostopalvelu varhaiskasvatuksessa tai jos vanhemmasta sisaruksesta maksetaan yksityisen hoidon tukea. Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi kaksoset tai kolmoset.

Palkattu hoitaja kotona

Palkatessaan lapsilleen hoitajan kotiin vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Perheet voivat palkata hoitajan myös yhdessä. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä  Espoo- lisä, joka maksetaan yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 • Halutessaan hoitajan kotiin perhe etsii ja valitsee hoitajan.
 • Perhe ilmoittaa valitsemastaan hoitajasta oman alueensa varhaiskasvatusyksikön johtajalle (yhteystiedot alla).
 • Hoitajan tulee olla vähintään 18- ja korkeintaan 68- vuotias. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.
 • Hoitajan asuinpaikan tulee olla sellainen, että hän voi tosiasiallisesti toimia perheessä hoitajana.
 • Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, josta tulee ilmetä; työnantaja ja työntekijä, työsopimuksen kesto, päivittäinen työaika, palkan suuruus ja maksupäivä, hoidettavat lapset, työtehtävät ja irtisanomisaika. te-palvelut(ulkoinen linkki)
 • Varhaiskasvatusyksikön johtaja tapaa perheen/perheet ja hoitajan sekä hyväksyy henkilön työsopimussuhteiseksi hoitajaksi. Tapaamisessa varhaiskasvatusyksikön johtajan tehtävänä on arvioida tulevan työntekijän soveltuvuus lastenhoitotyöhön ja valvoa, että työsopimus on tehty. Hyväksymislomakkeeseen liitetään kopio työsopimuksesta.
 • ​Tarvittavat lomakkeet, jotka perhe toimittaa Kelaan yksityisen hoidon tuen saamiseksi:

​-Yksityisen hoidon tuen hakemus (Kelan lomake WH1)   
-Selvitys varhaiskasvatuksen tuottajasta (Kelan lomake WH2)
-Varhaiskasvatusyksikön johtaja täyttää WH2 lomakkeelle yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajan hyväksymisestä 
-Kopio työsopimuksesta

 • Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle.
 • Hoitajan perehdyttäminen ja valvonta kuuluvat perheelle. 
 • Perheellä työnantajana on mahdollisuus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata sen oikeusrekisterikeskuksesta: oikeusrekisterikeskus@om.fi 
 • Perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista, lisätietoja https://www.palkka.fi(ulkoinen linkki)/ tai http://www.palkkaus.fi(ulkoinen linkki). Ohjeita työnantajakuluista löytyy myös osoitteista: www.hoitopaikka.net(ulkoinen linkki) tai http://www.palkkaus.fi/Cms/Abc(ulkoinen linkki).
 • Työnantajina toimivien kotitalouksien pitää lisäksi ilmoittaa kaikki työntekijälleen maksamansa palkat tulorekisteriin. Myös Kelan maksama yksityisen hoidon tuki tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Palkkatiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin ilmaisen Palkka.fi-palvelun kautta.

 

Lisätietoja:

Espoon keskuksen varhaiskasvatus

Alueet: Gumböle, Karhusuo, Kirkkojärvi, Lakela, Mikkelä, Muurala, Nupuri, Oittaa, Siikajärvi,
Jaana Mertaniemi, Nupurin päiväkoti
PL 82302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1538

Alueet: Kaupunginkallio, Kirstinmäki, Kuurinniitty, Suna, Suvela, Tuomarila, Ymmersta
Katariina Durczok, Kylänaukion ja Pikku Karhun päiväkodit
PL 77312, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1128

Alueet: Bemböle, Haapaniemi, Järvenperä, Kalajärvi, Kauklahti, Kurttila, Lahnus, Mynttilä, Niipperi, Pakankylä, Pihlajarinne, Röylä, Vanhakartano, Vanttila
Pirjo Kuusisto, Pohjois-Espoon perhepäivähoito
PL 3536, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 525 2710

Espoonlahden varhaiskasvatus

Jari Jokinen/ Pisan päiväkoti
PL 28305, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 5202389

Leppävaaran varhaiskasvatus

Yksityiset perhepäivähoitajat koko Leppävaaran alue
Päivi Nyholm/Lansankallion päiväkoti
PL 63202, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 1651

Työsopimussuihteisten hoitajien hyväksyntä koko Leppävaaran alue
Diana Al-Zalimi/Lansantien päiväkoti
PL PL 61304, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 040 551 4959 

 

Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus

Saara Stenberg / Tiistilänraitin päiväkoti
PL 23212, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 040 6394420

Tapiolan varhaiskasvatus

Alueet: Haukilahti, Westend, Niittykumpu, Kanta-Tapiola
Aino Huttunen, päiväkodinjohtaja Laajalahden päiväkoti
PL 14303, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 050 325 8624, sähköposti: aino.I1.huttunen@espoo.fi

Alueet: Mankkaa, Laajalahti, Otaniemi
Pia Arvonen, päiväkodinjohtaja Pohjois-Tapiolan päiväkoti
PL 13304, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 1092, sähköposti pia.arvonen@espoo.fi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
Carola Backman
puh. 09 816 52357