Kotona hoitaminen kotihoidontuella

Lasta voidaan hoitaa kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Espoo-lisän sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Espoo-lisä on 160 € kuukaudessa, kun lapsi on alle 2 v 6 kk ikäinen. Kotihoidontuen Espoo-lisää saa vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Espoo-lisää ei makseta, jos vanhempi sisarus on kunnallisessa, palveluseteli tai ostopalvelu varhaiskasvatuksessa tai jos vanhemmasta sisaruksesta maksetaan yksityisen hoidon tukea. Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi kaksoset tai kolmoset.