Kotihoito

Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saat tukea niihin arjen asioihin, joihin omat tai läheisesi voimavarat eivät riitä. Näitä arjen asioita ovat esimerkiksi lääkkeiden ottaminen, syöminen, peseytyminen, pukeutuminen ja sängystä nouseminen. Kotihoidon kautta voit saada kotiisi myös tukipalveluja, esimerkiksi ateria- ja turvapalvelua. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua vain kotitöissä, kuten siivouksessa ja kaupassa käynnissä, ohjaamme käyttämään yksityisiä palveluja. Kotihoito on joko tilapäistä tai säännöllistä asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että saat kotihoidon palveluja harvemmin kuin viikoittain tai palvelu kestää alle kolme kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että saat kotihoidon palveluja säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Kotihoitoa voidaan tuottaa Espoon kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa. Sovimme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen tavoitteen, asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Teemme jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa sovimme yhdessä asiakkaan kanssa kotihoidon palveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon asiakkaana sinulle nimetään vastuuhoitaja. Kotihoito on maksullista. Myös kotihoidon tukipalvelut ovat maksullisia. Tilapäisen kotihoidon asiakasmaksu on käyntiperusteinen. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan. Kotihoidon asiakkaana saat tarvittaessa maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita kotiisi.

Seniorineuvonta Nestori

09 816 33 333 PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9–15