Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Pelastusviranomainen valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä pelastusviranomaiselle 1 kk ennen toiminnan aloittamista. Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus on tehtävä 3 kk kuluessa käyttöönotosta. Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden kaupan varastointia ja luovutusta yksityiseen käyttöön sekä räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttöä erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa. Yksityishenkilön on haettava pelastusviranomaiselta lupa ilotulitukseen uudenvuodenyötä lukuunottamatta.