Kehitysvammaisten iltapäivätoiminta. Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivähoito

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan periaatepäätöksen 20.11.2013 § 228 sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan saman sisältöisen periaatepäätöksen 11.12.2013 § 127 mukaan sivistystoimi tuottaa vammaispalvelu- tai kehitysvammalain perusteella aamu- ja iltapäivähoitoon oikeutettujen kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden hoidon. Hoito on sosiaali- ja terveystoimen toimialan järjestämisvastuulla oleva palvelu. Sopimuksen mukaista palvelua järjestetään ja tuotetaan kehitysvammaisille ja autistisille 1-10 luokan oppilaille, jotka Vammaispalvelut on osoittanut Suomenkieliselle opetukselle erityishuolto-ohjelmaan tai vammaispalvelulain mukaiseen palvelupäätökseen perustuvalla tiedoksiannolla. Espoon peruskoulut toteuttavat hoitoa kouluilla. Oppilaalle paikka myönnetään aina omalta koululta. Aamu- ja iltapäivähoidossa oppilaille kouluajalta tutut koulunkäyntiavustajat/ erityiskoulunkäyntiavustajat hoitavat oppilaita.