Kaupungin suostumus lohkomiseen (asemakaava-alueen ulkopuolella)

Kaupungin suostumuksen (lohkomislupa) edellytyksenä on, että rakennuspaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät. Uuden rakennuspaikan muodostaminen ei saa tuottaa haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaava tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella lohkomiset hoitaa Maanmittauslaitos. Maanomistaja voi halutessaan jo ennen lohkomistoimituksen vireille saattamista pyytää kaupungin suostumusta lohkomislupahakemuksella. Asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön tontiksi lohkomisen suorittaa Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus.

Toimipisteet