Rakennusten ja pihojen suunnittelussa tarvitaan katukorkeus, jotta se sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan. Uusille asemakaava-alueille on yleensä annettu katukorkeus, johon rakennuspaikan korkeusasema ja liittymä tulee sovittaa. Pihamaan korkeusasemaa ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan korkeusasemasta. Puhelimitse korkeustietoja ei virhemahdollisuuden takia anneta. Katukorkeusilmoituksen tekemiseen tarvitaan seuraavat tiedot: 1. Rakennuspaikan katuosoite Korttelin ja tontin numero(kortteli on viisinumeroinen, tontti yksi- tai kaksinumeroinen esim. 23045-2 tai 34017/12) 2. Rakennusluvan hakijan tai hakijoiden nimet, osoite tai sähköpostiosoite ja puhelinnumero 3. Hakijan/ asiamiehen yhteystiedot: osoite, sähköposti ja puhelinnumero 4. Rakennuslupahakemuksen suunniteltu tai sovittu jättöpäivä 5. Mahdolliset lisähuomautukset Katukorkeusilmoituksen voi lähettää sähköpostilla katukorkeusilmoitus@espoo.fi