Karhukallion lastenkoti

Karhukallion lastenkoti on 7-17-vuotiaille espoolaisille huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille tarkoitettu yksikkö. Sijoitus lastenkotiin perustuu lastensuojelulakiin ja päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Asuminen lastenkodissa voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Sijoituksen kesto riippuu lapsen tarpeista ja perheen tilanteesta. Lastenkodissa on kolme kotiryhmää Kontio, Nalle ja Otso. Jokaisessa kotiryhmässä työskentelee vastaava ohjaaja ja kuusi ohjaajaa. Kotiryhmissä on työntekijä paikalla ympäri vuorokauden. Jokaisessa kotiryhmässä voi asua seitsemän lasta. Kontio on tarkoitettu 16-17-vuotiaille nuorille ja työskentelyn painopiste on nuoren itsenäistymisen tukemisessa. Muissa kotiryhmissä asuu 7-17- vuotiaita lapsia ja nuoria. Kotiryhmien arjessa pyritään säännölliseen rytmiin, tukemaan koulunkäyntiä ja lasten harrastuksia jokaisen yksilöllisen kiinnostuksen mukaan. Toimintaa ohjaavat arvot ovat lapsilähtöisyys, arvostavuus, toiveikkuus ja inhimillisyys. Työskentely Karhukallion lastenkodissa on suunnitelmallista ja yhdessä asetettuja tavoitteita tarkennetaan ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Yhteystiedot ja palvelut