Kaivulupa tarvitaan, kun katualueella kaivetaan. Johtojen ja rakenteiden (esim. sähkö-, vesi- ja kaukolämpöjohtojen sekä routasuojan) sijoittaminen yleiselle alueelle tai katualueelle vaatii lisäksi sijoitusluvan, poikkeuksena pienemmät liitostyöt (alle 20 m). Lupa tarvitaan katualueille rakennettaviin tonttijohtoliittymiin, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja. Olemassa olevien luvallisten johtojen ja rakenteiden korjaustöille riittää ilmoitus työskentelystä yleisellä alueella. Sijoituslupaa voit hakea sähköisesti. Mikäli sijoituslupaa tarvitaan, haetaan kaivulupa vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen. Sijoituslupa on maksuton. Ennen kaivuluvan hakemista on selvitettävä: 1. Edellyttääkö kaivaminen sijoitusluvan hakemista 2. Edellyttääkö kaivaminen erillisen tilapäisen liikennejärjestelyluvan hakemista eli aiheuttaako kaivaminen merkittävää haittaa liikenteelle (kaistan sulkeminen, kiertotien järjestäminen yms.). 3. Onko tarvetta vuokrata yleisiä alueita työmaa- tai pysäköintikäyttöön (aitauslupa). 4. Ennen kaivulupahakemusta täytyy hakea johtokarttoja johtotietopalvelusta. Hae kaikki sijoitus- ja kaivuluvat eLupapalvelun kautta. Kaivulupahakemuksessa on oltava työn alkamis- ja päättymispäivä yleisellä alueella sekä päätöksen hakijan (=kiinteistön omistaja tai kaapelin omistaja), hakijan yhteyshenkilön, työn suorittajan (kaivajan), suorittajan yhteyshenkilön, työstä vastaavan ja maksajan täydelliset yhteystiedot. Jos luvan hakija on muu kuin työn teettäjä, tarvitaan luvan hakuun valtakirja työn teettäjältä. Ohjeet kaivuluvan hakemiseen. Ennen alkukatselmusta töitä ei saa aloittaa Lupapäätös lähetetään asiakkaalle eLupapalvelun kautta alkukatselmusohjeistuksineen.Luvassa on kerrottu yhteystiedot alkukatselmusajan tilaamiseen. Tarkastaja myöntää alkukatselmuksessa kaivuluvan. Luvattomasta kaivutyöstä sakotetaan. Työn valmistuttua kaivaja tilaa tarkastajalta loppukatselmuksen lupapalvelun kautta. Mikäli kaivetaan/ työskennellään useammassa kohtaa yleistä aluetta, kaikki yleisellä alueella tapahtuvat kaivukohdat on ilmoitettava. Muut ehdot Tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman tekeminen sekä suunnitelman mukaisten liikennemerkkien hankkiminen kuuluvat luvan hakijalle. Luvattomasta työstä yleisellä alueella voidaan periä maksut kaksinkertaisina sekä laskuttaa ylimääräiset tarkastuskäynnit. Yleisellä alueella sijaitsevalla työmaalla on oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksella saatu pätevyys. Koulutusten järjestäjänä toimii Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY. Koulutukseen voi ilmoittautua täältä.