Intensiivinen avoarviointi

Intensiivinen avoarviointi on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Asiakkaina ovat espoolaiset perheet, jotka ohjautuvat palveluun lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Intensiivisen avoarvioinnin tarkoituksena on saada tiiviin ja arvioivan työskentelyn myötä selvyys lapsen ja perheen tilanteesta sekä tuen tarpeista. Tapaamisia on yleensä 3-5 kertaa viikossa. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen omissa toimintaympäristöissä ja verkostoissa yksilö- ja perhetapaamisten avulla. Tapaamiset koostuvat keskusteluista ja toiminnasta erilaisissa arjen tilanteissa. Työskentely aloitetaan neuvottelulla perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, jolloin sovitaan tavoitteet työskentelylle. Tavoitteiden mukaista arviointityöskentelyä ja perheen tilannetta tarkastellaan neuvottelussa kuukauden välein. Arviointityöskentelyn jakso kestää noin kaksi kuukautta. Tämän jälkeen perheen kanssa voidaan toteuttaa myös 1-2 kuukauden kestävä jatkotyöskentely, josta sovitaan erikseen perheen, sosiaalityöntekijän ja intensiivisen avoarvioinnin työntekijöiden kesken.