Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää valtion varoista hissiavustuksia uuden hissin asentamiseksi kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. Hissiavustuksen enimmäismäärä on 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Kaupunki voi myöntää määrärahojen puitteissa 10 % lisäavustuksen hissin rakentamiseksi vanhaan kerrostaloon.

Toimipisteet