Fysioterapiassa pyritään ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä. Tavoitteena on tukea itsenäistä suoriutumista liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Painotamme ohjausta, neuvontaa ja ryhmämuotoista toimintaa. Ensisijaista on tukea ja ohjata asiakkaan omatoimista harjoittelua. Tarvittaessa järjestämme myös seurantakäyntejä.

Näin palvelemme