Ehkäisevä toimeentulotuki

Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Voit pyytää, että Kela siirtää hakemuksen kuntaan. Jos olet jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan Espoosta. Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Espoosta. Espoo antaa päätöksen toimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut. Tämä edellyttää, että olet toimittanut kaikki tarvittavat liitteet hakemuksesi käsittelyä varten.