Asumisvalmennus

Asumisvalmennus tarkoittaa määräaikaista harjoittelujaksoa, jonka aikana arvioidaan vammaisen henkilön itsenäisen asumisen taitoja. Asumisvalmennuksessa etsitään arjen ratkaisuja, tukitoimia ja palveluja, joiden avulla voit asua mahdollisimman itsenäisesti. Arjenhallintaasi, voimavarojasi ja valmiuksiasi arvioidaan. Lisäksi tarvitsemasi tuen ja avuntarve kartoitetaan ja asumisen taitoja harjoitellaan. Asumisvalmennus voidaan järjestää tarpeesi mukaan joko asumisyksikössä, jossa on henkilökuntaa vuorokauden ympäri tai vain päivisin, tai omassa kodissasi. Tavoitteena on, että asumisvalmennuksen jälkeen sinulla ja vammaispalveluiden työntekijällä on mahdollisimman hyvä käsitys asumisen taidoistasi ja sinulle sopivimmasta asumismuodosta.

Koko Espoo