Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi

Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittaa rakennuksen asukas Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saamiensa ohjeiden ja materiaalien avulla. Asukas täyttää ja palauttaa kyselylomakkeen, jonka perusteella pelastusviranomainen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaan opastus paloturvallisuusasioissa tai tarkastuskäynnistä sopiminen.