Äitiysneuvolan tavoitteena on tukea ja turvata odottavan äidin ja syntymättömän lapsen terveyttä. Neuvolassa keskustellaan koko perheen terveystottumuksista sekä heidän esille nostamistaan asioista ja kysymyksistä. On tärkeä ottaa puheeksi myös vaikeita, perhettä kuormittavia asioita, jotta yhdessä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa päästään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelemaan perheen mahdollisesti tarvitsemaa apua ja tukitoimia.

Yhteystiedot ja palvelut