Pakolaisten kotoutumispalvelut

Tehtävänämme on tukea pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Annamme ohjausta, neuvontaa ja perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaalipalveluista, sosiaaliturvasta, asumisesta, suomen kielen opiskelusta, terveyspalveluista sekä perheenyhdistämisestä.

Pakolaiset voivat hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea maahanmuuttajapalveluista.

Pakolainen voi olla maahanmuuttajapalvelujen asiakkaana enintään kolme vuotta ensimmäisestä väestörekisterimerkinnästä.