Päihdeasiain neuvottelukunta

Päihdeasiain neuvottelukunta (Pänk) seuraa eri ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmiin kirjattujen ehkäisevän päihdetyön tavoitteiden toteutumista ja pohtii tarvittavia toimenpiteitä yhteistyössä eri ikäryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -ohjausryhmien kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän tapaamisessa on mukana myös nuorisovaltuuston edustus.

Päihdeasiain neuvottelutoimikunta kokoontuu kerran vuodessa kunkin ikäryhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa, jolloin tapaamisia on kalenterivuoden aikana yhteensä kolme. Neuvottelukunnan toimikausi on vuoden 2022 loppuun.

Päihdetyön seurannan ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyn rakenteet ja yhteistyömallit vuodesta 2023 alkaen tullaan määrittelemään Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintamallien suunnittelun edetessä.

Neuvottelukunnassa on 10 jäsentä, jokaisella jäsenellä on myös varajäsen.

Vuoden 2022 tapaamiset:

  • Työikäisten hyvinvointityön ohjausryhmän ja Pänkin tapaaminen: 10.5.2022 klo 15-15.50/Teams-tapaaminen
  • Lasten ja nuorten hyvinvointityön ohjausryhmän ja Pänkin tapaaminen: 1.6.2022 klo 14.20-15.20/Teams-tapaaminen
  • Ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmän ja Pänkin tapaaminen: 13.10.2022 klo 14.30-15.30/Teams-tapaaminen

Lisätietoja:

Tuija Tuormaa, Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija
tuija.tuormaa@espoo.fi
Puh. 040 6393 115