Omaishoidon ja sijaishoidon hoitopalkkiot 1.1.2022

Omaishoidon hoitopalkkiot 1.1.2022

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen takia.

Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella.

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501.

  • Hoitoisuusryhmä 3: 465,89 euroa
  • Hoitoisuusryhmä 2: 847,21 euroa
  • Hoitoisuusryhmä 1: 1835,11 euroa

Sijaishoidon hoitopalkkiot 1.1.2022

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.

Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella.

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501. Hoitopalkkioiden korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

  • Hoitopalkkio I: 57,71 € / vrk
  • Hoitopalkkio II: 89,44 € / vrk
  • Kulukorvaus on 22,08 € / vrk.

Yli 14 vrk kestävä hoidossa

  • Hoitopalkkio I: 43,30 € / vrk
  • Hoitopalkkio II: 61,21 € / vrk

 

Lähde: STM Kuntainfo: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022(ulkoinen linkki)