Olosuhdeselvitys tuomioistuimille

Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, päätetään niistä tuomioistuimessa.

Asian selvittämiseksi tuomioistuin voi pyytää sosiaalitoimelta sellaista sosiaalityön asiantuntemukseen perustuvaa lisätietoa, jota tuomioistuimen on vaikea muutoin saada.

Tietoa hankitaan muun muassa kuulemalla lasta, keskustelemalla vanhempien kanssa ja tekemällä kotikäyntejä ja havaintoja vanhempien ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Sosiaalitoimi voi myös hankkia eri viranomaisilta salassa pidettäviä tietoja.

Selvitys tehdään tuomioistuimen pyynnöstä. Selvityksen laatii lapsen asuinpaikan sosiaalitoimi; Espoossa perheoikeudellisten palveluiden yksikön olosuhdeselvitystiimi. Jos vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, selvityksen laatimiseen osallistuu myös toisen kunnan sosiaalitoimi.

Yhteydenotto selvityksen aloittamiseksi

Tuomioistuin asettaa selvityksen laatimiselle määräajan. Asianosaiset kutsutaan alkutapaamiseen kirjeitse, jossa ilmoitetaan asian käsittelyä varten varatut ajat. Kutsun mukana lähetetään alkutapaamisessa palautettava asiakastietolomake sekä tiedote selvitystyöskentelystä.

Selvitystyöhön ei kuulu varsinainen sovittelu, mutta selvityksentekijät auttavat tarvittaessa vanhempia sopimuksen tekemisessä, mikäli he haluavatkin sopia asiasta selvitystyön aikana.