Maksukatto

Kalenterivuoden aikana aiheutuville julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. Maksukaton suuruus on 692 euroa 1.1.2022 alkaen.

Maksukatto on valtakunnallinen, eli siinä huomioidaan myös muut kuin Espoon kaupungin palveluissa maksetut julkisen terveydenhuollon maksut.

Jos maksukaton piiriin kuuluvien maksujesi määrä ylittää maksukaton rajan, voit hakea loppuvuodeksi vapaakorttia.

Kun sinulle on myönnetty vapaakortti, ovat kaikki maksukattoon sisältyvät palvelut sinulle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen 17,90 euroa hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Muista kertoa vapaakortistasi hoitoon tullessasi!

Maksukaton määritteleminen ja vapaakortin hakeminen

Maksukattoa kerryttävien maksujen seuranta ja maksukaton täyttymisestä huolehtiminen on sinun vastuullasi. Sinun tulee osoittaa maksukaton ylittyminen.

Jos maksukatto täyttyy Espoon kaupungin palvelujen piirissä, vapaakortit myönnetään keskitetysti Espoo Talouspalveluissa.

Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa maksukatto tulee täyteen (esim. HUS:ssa, ks. yhteystiedot HUS:n laskusta).

Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit tulee säilyttää, mieluiten käynti- tai hoitoajan mukaisessa järjestyksessä. Näin on helpompi seurata, missä toimipisteessä maksukatto täyttyy.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.

Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Lääkekustannusten maksukatto(ulkoinen linkki) (ns. lääkekatto) hoituu Kelan kautta.

Espoon talouspalvelut palvelee maksukattoa koskevissa kysymyksissä, selvittää maksukattokertymät ja myöntää vapaakortit.