Luukin kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Luukin nimistö

Kalajärvi