Espoossa on 26 merialueella sijaitsevaa venesatamaa, joissa on yhteensä noin 5500 venepaikkaa. Liikuntapalveluiden hallinnoimien venesatamien venepaikoista vuokrataan suoraan veneilijöille noin 2500 kappaletta ja kerhojen kautta noin 2000. Loput venepaikat sijatsevat yksityisissä yhdistysten tai yritysten hallinoimissa satamissa.