Pysäköinti

Espoon kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista, pysäköintiä ja joutokäyntiä sekä Espoon että Kauniaisten katu- ja puistoalueilla. Valvonta perustuu tieliikennelakiin, jonka mukaan sääntöjen ja liikennemerkkien noudattaminen on aina kuljettajan vastuulla. Tavoitteena on edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä taata pysäköintimahdollisuus kaupungissa asioiville. Pyydettäessä pysäköinnintarkastajat opastavat ja neuvovat pysäköintiin liittyvissä asioissa.