Leppävaaran koulu

Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu aloitti lukuvuoden 2021–2022 uudessa koulukeskus Monikossa. Monikossa toimii kolme koulua (Alberga skola, Leppävaaran yhtenäiskoulu sekä väistössä olevan Kilon koulun luokat 4-6) ja kaksi päiväkotia (Alberga daghem ja Monikon päiväkoti).

Meidän koulu

Leppävaaran koulu ja Veräjäpellon koulu yhdistyivät 1.8.2021 lukien Leppävaaran kouluksi, joka on yhtenäinen peruskoulu. Koulujen yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi mahdollistaa oppilaille ehyen koulupolun alakoulusta yläkouluun.  Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista. Leppävaaran koulu tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden koulun ja urheiluharrastuksen yhdistämiseen.

Koulussamme on 555 oppilasta vuosiluokilla 1-9 lukuvuoden 2021-2022 alkaessa. Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu toimii koulukeskus Monikossa osoitteessa Veräjäpellonkatu 2-4.

Kuva: Tarmo Ylhävuori

Leppävaara