Leppävaaran koulu

Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu aloitti lukuvuoden 2021–2022 uudessa koulukeskus Monikossa. Monikossa toimii kolme koulua (Alberga skola, Leppävaaran yhtenäiskoulu sekä väistössä olevan Kilon koulun luokat 4-6) ja kaksi päiväkotia (Alberga daghem ja Monikon päiväkoti).

Meidän koulu

Leppävaaran koulu ja Veräjäpellon koulu yhdistyivät 1.8.2021 lukien Leppävaaran kouluksi, joka on yhtenäinen peruskoulu. Koulujen yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi mahdollistaa oppilaille ehyen koulupolun alakoulusta yläkouluun. 

Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista.

Leppävaaran koulu on osa URHEA-yläkouluverkostoa. Verkoston tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa. Koulun uudet tilat ja koulun lähiympäristö tarjoavat erinomaiset ja monipuoliset liikunta- ja harjoitusolosuhteet tavoitteelliseen harjoitteluun ja urheiluvalmennukseen. Koulussa aloittaa joka vuosi kaksi urheiluluokkaa. 

Lisätietoa Leppävaaran URHEA-yläkoulusta löydät opiskelu koulussamme välilehdeltä. 

Koulussamme on 580 oppilasta vuosiluokilla 1-9 lukuvuoden 2022-2023 alkaessa. Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu toimii koulukeskus Monikossa osoitteessa Veräjäpellonkatu 2-4.

Kuva: Tarmo Ylhävuori