Lehtikasken päiväkoti

Päiväkodissamme on 8 ryhmää. Olemme avoinna klo 7 - 17.00, tarvittaessa klo 6.00-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Heli Naumi

Lehtikasken päiväkoti sijaitsee Espoon Latokaskessa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Lähellämme on monia metsäalueita, joihin retkeilemme ympäri vuoden, säällä kuin säällä.

Lehtikasken päiväkoti muodostuu kahdesta rakennuksesta sekä monipuoliset leikkimahdollisuudet tarjoavista piha-alueista. Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5 vuotiaille lapsille, lisäksi talossamme on tällä kaudella erityisryhmä ja esiopetusta. Hyödynnämme lähialueiden metsiä ja ulkoilualueita oppimisympäristöinä.

Myönteinen ihmiskäsitys ja arvostava vuorovaikutus on kaiken toimintamme taustalla, niin työyhteisössä kuin asiakasperheidenkin kanssa. Meille on tärkeää, että lapsia tuetaan hyvässä vuorovaikutuksessa kaikessa toiminnassa. Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin hän on.

Oppimaan oppimista harjoitellaan lapselle luontevilla tavoilla, kokeilun kautta. Asioita ja ilmiöitä tutkitaan sekä lapsen kysymyksiin vastataan keskustellen ja toiminnallisesti havainnoiden, erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen.

Tuemme lapsia omatoimisuuteen arjen taidoissa, ikätaso ja yksilöllinen valmius huomioiden. Perushoitotilanteet ovat myös pedagogisia tilanteita ja niihin varataan tarpeeksi aikaa. Meille on tärkeää mahdollistaa lapselle aikaa tuettuun ja omatoimiseen leikkiin. Leikki on lapselle luontainen tapa oppia uusia asioita ja lisäksi leikki tuottaa arkeen iloa.

Toiminnassamme otetaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet sekä kehitykseen liittyvät tarpeet ja toiveet. Lapset antavat toimintaan aiheet, kasvattajat suunnittelevat pedagogisen sisällön.