Lastenpsykiatrinen yksikkö

Lastenpsykiatrinen yksikkö tarjoaa konsultointitukea lapsen arjessa työskenteleville verkostoille. Arvioimme, havainnoimme, tutkimme ja hoidamme esi- ja alakouluikäisiä espoolaisia lapsia sekä heidän perheitään lapsen merkittävissä mielenterveyden ja käyttäytymisen pulmiin liittyvissä haasteissa.

HUOM! Matalan kynnyksen puhelinkonsultaatiomahdollisuus viranomaisille jatkuu jälleen 10.1.2022 tammi-helmikuun ajan tiistaisin ja torstaisin klo 9–11. Uusia asiakkaita otamme jälleen 1.3.2022 alkaen.

Lastenpsykiatrista konsultaatiota edellyttävissä tilanteissa tarjoamme anonyymia tukea, ohjausta, neuvontaa sekä psykoedukaatiota lapsen ja perheen tukemiseksi arjen ympäristöissä. Ohjaamme tällä hetkellä tarjolla olevien palvelujen piiriin.

Verkostoyhteistyö, jalkautuva työ sekä psykoedukatiivinen työskentely ovat tärkeä osa työtämme. Pidämme tärkeänä, että lasta ja perhettä tuetaan arjen toimintaympäristöissä voimavaralähtöisesti ja kannustavasti.

Ohjautuminen palveluun

Lapsen ja perheen arjessa toimivat yhteistyökumppanit selvittelevät mahdollisimman kattavasti lapsen ja perheen tilannetta, haasteita sekä voimavaroja ja aloittavat tukitoimet arjen ympäristöissä. Mikäli arjen toimintaympäristössä saatava apu ja tuki eivät ole riittäviä, yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrista yksikköä vanhempien/ huoltajien suostumuksella. Konsultoiva yhteistyökumppani kokoaa yhteen verkoston, jossa pohditaan yhdessä kokonaisvaltaisesti lapsen arkeen liittyviä haasteita sekä voimavaroja. Konsultaatioverkoston tavoitteena on löytää tarkoituksenmukaisin tuki lapselle ja perheelle arjen helpottumiseksi. Samalla pohditaan lastenpsykiatrisen yksikön liittymistä mukaan työskentelyyn. Yhteistyötä toteutetaan usein kumppanuudessa muiden tukitahojen kanssa.

Lastenpsykiatrinen yksikkö on osa lapsiperheiden erityispalveluja Espoossa. Lastenpsykiatrisessa yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lastenpsykiatreja, psykologeja, neuropsykologi, sairaanhoitajia, puheterapeutti, toimintaterapeutti, osastonsihteeri sekä yksikön päällikkö.

Yksikössä ei toteuteta lastenpsykiatrista päivystyksellistä tai akuuttia konsultaatiotyötä. Kiireelliset päivystystä vaativat tilanteet ohjataan aina suoraan konsultoivan tahon toimesta terveysasemalle, jossa arvioidaan lähetteen tarvetta HUS:n lastenpsykiatriseen päivystykseen.