Länsi-Uudenmaan hoivapalvelut

Hoivakotiportaali

Hoivakotiportaali helpottaa hoivakotivaihtoehtojen vertailua ja valitsemista, kun on aika valita itselle tai ikääntyneelle sukulaisella hoivakotipaikka. Hoivakotiportaali esittelee ikääntyneiden hoivakodit Länsi-Uudellamaalla: mukana ovat sekä kuntien omistamat hoivakodit että kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen hoivakodit - siis kaikki hoivakodit, joihin voi päästä kunnasta saadulla palvelupäätöksellä.

Hoivakotiportaali tuo palvelun sisällön ja laadun näkyväksi ja tiedot helposti saataville. Palvelu löytyy osoitteesta hoivakodit.lu-palvelut.fi(ulkoinen linkki).

Ikääntyneiden hoiva-asumisen hankinnan periaatteet

Ikääntyneiden hoiva-asumisen uudet palvelut otettiin käyttöön 1.1.2020. Hankinnan periaatteet:

  1. Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
  2. Tilaava kunta määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle sekä maksaa palveluntuottajille samasta palvelusta samansuuruisen korvauksen. Vähimmäisvaatimusten taso on asukkaiden palvelutarvetta vastaava.
  3. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.
  4. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.
  5. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.
  6. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki valvontaviranomaisten ja tilaavan kunnan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.
  7. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.
  8. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaavan kunnan hallinnassa.
  9. Palveluntuottajien tulee toteuttaa toiminnassaan taloudellista ja sosiaalista yhteiskuntavastuuta.
  10. Hankinta valmistellaan Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Tavoitteena on, että Länsi-Uudenmaan kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.
Koko Espoo