Lahnuksen nimistö

Lahnuksen kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Lahnuksen lisäksi Ketunkorpi, Korpilampi ja Kurkijärvi.

Lahnuksen kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Lahnuksen nimistö

Kalajärvi