Läheisen kuoleman jälkeen

Hyvä omainen tai läheinen, otamme osaa suruunne.

Läheisen menettäminen on raskasta. Mieltä askarruttavissa asioissa voitte aina kääntyä omaistanne hoitaneen henkilökunnan puoleen.

Jäähyväisten jättäminen

Mikäli haluatte hyvästellä läheisenne, ottakaa yhteyttä siihen osastoon, jossa läheisenne oli hoidossa.

Hyvästelytilaisuuteen on mahdollista pyytää mukaan sairaalapappi.

Vainajan tavarat

Tavarat ja mahdolliset arvoesineet voitte noutaa siltä osastolta, jossa läheisenne oli hoidossa. 

Kuolemansyyn selvittäminen

Jos vainajalle on tehtävä ruumiinavaus kuolemansyyn selvittämiseksi, sairaanhoitaja tai lääkäri keskustelee siitä kanssanne ja lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ruumiinavauslöydösten valmistuttua.

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen tarvitaan lähimmän omaisen tai vainajalle muuten läheisen henkilön suostumus. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus voidaan tehdä viranomaisen määräyksen perusteella ilman omaisten suostumusta.

Lääketieteellistä ruumiinavausta varten vainaja siirretään Jorvin sairaalan patologian yksikköön. Jos tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, vainaja viedään Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksen kirjoittaa osastonlääkäri. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen kuolintodistuksen kirjoittaa oikeuslääkäri. Omaisena teillä on oikeus saada kopio kuolintodistuksesta.

Hautauslupa

Omainen tai hautaustoimisto voi noutaa hautausluvan sairaalan infosta. Hautausluvan voi noutaa myös oikeuslääketieteen laitokselta, jos tästä on sovittu ennakkoon.

Vainajan luovutus hautaustoimistolle

Vainaja luovutetaan hautaustoimistolle hautausluvan varmistuttua. Halutessanne voitte olla mukana luovutustilanteessa. Tästä teidän tulee sopia hautaustoimiston kanssa. Jos vainajalle on tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, voitte selvittää vainajan luovutusajankohdan Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselta.

Tiedon välittyminen virallisille tahoille

Sairaala ilmoittaa läheisenne kuolemasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Digi- ja väestövirastoon, jossa tieto tallennetaan välittömästi väestötietojärjestelmään. Järjestelmästä tieto välittyy mm. seurakuntaan, Kelaan, verotoimistoon, pankkeihin, vakuutusyhtiöihin ja eläkelaitoksille. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että tieto on mennyt perille ja irtisanoa mm. puhelinliittymä, sähkösopimus ja lehtitilaukset, sekä ilmoittaa kuolemasta vainajan taloyhtiöön, pankkiin, vakuutusyhtiöön ja autorekisterikeskukseen sekä niille yhdistyksille ja kerhoille, joihin hän kuului. Myös posti on hyvä siirtää kuolinpesänhoitajan osoitteeseen. Vainajaa hoitanut osasto antaa pyydettäessä lähiomaiselle jäljennöksen kuolintodistuksesta.

Hautajaisten järjestäminen

Voitte aloittaa hautajaisten järjestämisen ottamalla yhteyttä vainajan uskonnolliseen tai vakaumukselliseen yhteisöön tai menemällä seurakuntaan tai hautaustoimistoon. Hautajaiset on mahdollista järjestää kokonaan itse. Hautaustoimistojen palvelut ovat maksullisia.

Jos vainaja halutaan haudata muualle kuin kuolinpaikkakunnalle (esimerkiksi synnyinpaikkakunnalle), sovitaan hautaamisesta paikallisen seurakunnan kanssa. Hautaamiseen tarvitaan hautauslupa.

Hautapaikka hankitaan yleensä seurakunnan tai vainajan uskonnollisen tai vakaumuksellisen yhteisön kautta. Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan omaisten tahdosta, jos hän ei ole sitä eläessään kieltänyt. Siviilihautajaiset on myös mahdollista järjestää.

Käytännöt Espoon seurakunnissa

Jokaisella espoolaisella on kuoltuaan oikeus hautapaikkaan riippumatta siitä, onko hän ollut eläessään kirkon jäsen.

Hautajaisten aika, paikka, pappi ja kanttori sovitaan Espoon seurakuntien palvelukeskuksen varauspalveluissa, p. 09 8050 2601.

Hautapaikkaa, hautaustapaa ja hautamuistomerkkejä koskevat asiat hoidetaan Espoon seurakuntien palvelukeskuksen hautatoimistossa, p. 09 8050 2200.

Espoon seurakuntien palvelukeskuksessa voi asioida myös paikan päällä arkisin klo 9–15 osoitteessa Kirkkokatu 1, Espoo.

Lisätietoaespoonseurakunnat.fi > Pyhät juhlat > Hautajaiset