Kuurinniityn nimistö

Kuurinniityn kaupunginosa sijaitsee Espoon keskuksen ja Henttaan kaupunginosien välissä.

Kuurinniityn kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Kuurinniityn nimistö

Espoon keskus