Ohjauksella onnistumisiin -hanke Espoon lukioissa

Lukuvuoden 2022–2023 aikana Espoon lukioissa kehitetään opinto-ohjausta, erityisesti maahanmuuttotaustaisille nuorille, kun Espoossa käynnistyi Ohjauksella onnistumisiin -hanke. Ohjauksella onnistumisiin -hanke on yksi 38 hankkeesta, jota Opetushallitus (OPH) rahoittaa osana kansallista lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa. Tavoitteena on, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan ja elämässään.

Infotilaisuudet 8.3. ja 14.3. 2023 lukiolaisten huoltajille: Tule kysymään korkeakouluopinnoista

Espoon lukiokoulutuksen Ohjauksella onnistumisiin -hanke järjestää maaliskuussa 2023 lukiolaisten huoltajille kaksi infotilaisuutta, joissa tarjolla on korkeakoulujen esittelyä sekä ohjausta ja hakuneuvontaa. Keskiviikkona 8.3. klo 18-20 Leppävaaran lukiolla, os. Karaportti 2 Tiistaina 14.3. klo 18-20 Etelä-Tapiolan lukiolla, os. Ahertajantie 5 Infotilaisuuksissa ovat edustettuina pääkaupunkiseudun korkeakoulut: Aalto-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto. Korkeakoulujen puheenvuorot pidetään englannin kielellä ja infotilaisuudet on suunnattu erityisesti maahanmuuttotaustaisille huoltajille. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa myös omalla äidinkielellä (arabia, venäjä, kiina, somali), kun lukiokoulutuksen kulttuuriohjaajat toimivat tulkkeina.

Kulttuuriohjaajat Espoon lukioissa lukuvuonna 2022–2023

Lukuvuoden 2022–2023 alussa Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa aloittivat ensimmäiset kulttuuriohjaajat. Osana Ohjauksella onnistumisiin -hanketta kehitetään kulttuuriohjauksen toimintamalli ja käytänteet Espoo-tasolla lukiokoulutuksessa. Kulttuuriohjauksen malli on jo käytössä Espoon perusopetuksessa.

Kulttuuriohjaajan työn tavoitteena on, että kaikille lukiolaisille on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan ja elämässään. Kulttuuriohjaaja tukee opiskelijoiden ja huoltajien kotoutumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kulttuuriohjaajat toimivat opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja koulun henkilökunnan tukena koulun arjessa, viestien myös nuorten ja heidän perheidensä omalla äidinkielellä.

Hankevuoden (2022–2023) aikana mm. pilotoidaan kulttuuriohjauksen toimintamalli Espoo-tasolla lukiokoulutuksessa, visualisoidaan opiskelijan opintopolku kriittisine tuen ja ohjauksen kohtineen sekä koulutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä huomioimaan työssään vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lukiolaisten ja heidän perheidensä tiedon ja tuen tarpeita.