Kuka voi hakea avustusta? Mistä voin tarkistaa hakuajat?

Kulttuurin vuosiavustusta voivat hakea espoolaiset ammatilliset taide- ja kulttuurilaitokset, taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä kotiseutuyhdistykset ja kulttuuriyhdistykset. Projektiavustuksia voivat hakea myös yksityishenkilöt ja työryhmät. Taideapurahat on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja avustusten myöntämisperusteisiin. Hakuajat voit tarkistaa kunkin hakukohteen sivulta. 

Miten hakemus toimitetaan Espoon kaupungille? 

Projektiavustusta voi hakea sähköisessä hakupalvelussa, johon tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen avulla. Sähköinen hakupalvelu on käytössä myös vuosiavustusta hakeville espoolaisille kotiseutuyhdistyksille ja kulttuuriyhdistyksille.  

Muut kulttuuriavustukset eli taideapurahat ja vuosiavustukset ammattimaisille taide- ja kulttuuriyhdistyksille haetaan toimittamalla tarkoitukseen laadittu pdf-lomake pakollisine liitteineen Espoon kaupungin kirjaamoon. Ajankohtaiset lomakkeet voi ladata kulttuuriavustusten verkkosivuilta.  

Mistä saan neuvoja hakemuksen kirjoittamiseen?

Kulttuuriavustusten tavoitteista kannattaa lukea lisää näiltä verkkosivuilta. Hakukauden aikana järjestetään Kulttuurin avustusklinikoita, joista saat tietoa sivuiltamme ja KulttuuriEspoon sosiaalisen median kanavista. Kysymyksiä voit lähettää myös palvelusähköpostiin kulttuuriavustukset@espoo.fi. Lisäksi valmistelijoilta voi pyytää puhelimitse neuvoa itselleen oikean avustusmuodon ja -haun löytämiseksi.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea? Onko avustuksia mahdollista saada alakulttuurin tapahtumiin?

Avustusta voi hakea kolmeen tarkoitukseen:

  • vuosiavustusta espoolaisen taide- ja kulttuuriyhteisön, taiteen perusopetuksen oppilaitoksen tai yhdistyksen toimintaan
  • projektiavustusta kulttuuritapahtumiin, -projekteihin tai kulttuurihyvinvoinnin hankkeisiin, jotka toteutetaan Espoossa
  • taideapurahaa ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn

Avustusta on mahdollista hakea myös alakulttuurin tapahtumiin, uudet ja raikkaat avaukset ovat aina tervetulleita.

Voiko sama taho saada avustusta monta kertaa vai valitaanko joka kerta uudet avustusten saajat? 

Vuosiavustuksilla tuetaan pitkäjänteistä toimintaa, eli avustuksen saajissa on vuosittain samoja ammatillisia tahoja ja yhdistyksiä. 

Projektiavustuksissa ja taideapurahoissa hankkeen ja työskentelyn sisältö ratkaisee, mutta samalle hakijalle, samantyyppiseen toimintaan ei yleensä myönnetä toistuvia avustuksia. Näin pyritään tasapuolisuuteen. Tarkoituksena on myös tukea uusia toimijoita ja espoolaista kulttuuritarjontaa uudistavia tapahtumia ja projekteja. 

Millä perusteilla avustuksia jaetaan? Kuinka hakemuksia arvioidaan? 

Hakemuksista arvioidaan taiteellista laatua ja sitä, voiko hanke toteutua onnistuneesti. Hankkeiden tulee olla avoimia ja espoolaisia osallistavia. 

Arviontiperusteiden taustalla ovat kaupungin strategia eli Espoo-tarinan tavoitteet sekä kaupunginvaltuuston hyväksymä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma. 

Miten avustuksista päätetään? 

Espoon kulttuurilautakunta päättää yli 3000 euron avustuksista ja kulttuurijohtaja alle 3000 euron avustuksista. Lautakunta tekee päätöksiä noin viisi kertaa vuodessa ja kulttuurijohtaja yleensä kuukausittain. 

Paljonko avustuksia jaetaan? Kuinka paljon yksittäinen hanke voi saada avustusta? 

Projektiavustuksien ja taideapurahojen määräraha on viime vuosina vaihdellut 300 000-400 000 euron välillä. Keskimääräinen avustussumma yhdelle hankkeelle on reilut 3000 euroa, mutta hankkeet ovat erilaisia ja summat vaihtelevat. 

Vuosiavustuksia myönnettiin vuonna 2021 noin 11 miljoonaa ja avustusta sai liki 100 ammatillista toimijaa ja yhdistystä Espoossa. 

Mistä rahat kulttuuriavustuksiin tulevat? 

Kulttuuriavustuksia myönnetään Espoon kaupungin määrärahoista eli julkisista varoista. Tämän takia kulttuuripalveluiden saavutettavuus Espoossa on tärkeä kriteeri päätöksiä tehtäessä. 

Kuinka toimin, kun minulle myönnetään kulttuuriavustus? 

Jokainen kulttuuriavustuksen hakija saa päätöksen kotiin sähköpostitse tai postitse. Kulttuurilautakunnan pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan myös Espoon kaupungin verkkosivustolla

Myönnetty avustus maksetaan saajan tilille yleensä noin kuukauden kuluttua päätöksestä. 

Kun avustusta saanut hanke päättyy, siitä täytyy lähettää selvitys kulttuurin tulosyksikköön. Ohjeet ja lomake selvityksen tekemiseen löytyvät näiltä verkkosivuilta. Avustuksen käytön raportoiminen määräajassa on avustuksen saajan velvollisuus. Selvityksen puuttuminen voi estää uuden avustuksen saamisen. 

Voinko käyttää Espoon kaupungin tunnusta avustusta saaneen hankkeeni viestinnässä? 

Kyllä. Avustuksen saajan täytyy liittää viestintämateriaaleihinsa Espoon kaupungin ja KulttuuriEspoon tunnukset. Tunnukset löydät avustuksen saajan sivulta. Kaikissa tapauksissa avustuksen saajan tulee mainita Espoon kaupunki tapahtuman tukijana.